Obchodní podmínky

 1. Provozovatelem internetového obchodu Defens.pl je Softmare Ltd, 27 Old Gloucester Street, London, WC1N 3AX England.
 2. Internetový obchod Defens.pl (dále jen „Defens.pl“) zajišťuje internetový prodej zboží, které je uvedeno na internetových stránkách. Objednávky z internetového obchodu Defens.pl vyřizují naši zaměstnanci.
 3. Všechny ceny v internetovém obchodě Defens.pl jsou uvedené v českých korunách ve výši včetně DPH. Cena neobsahuje náklady na dopravu zboží koncovému zákazníkovi. Tyto náklady hradí kupující.
 4. Cena uvedená u každého zboží je platná v okamžiku jeho objednání. Obchod Defens.pl si vyhrazuje právo změnit ceny nabízeného zboží, přidat do nabídky nové zboží, vyhlašovat a rušit propagační akce nebo provádět jejich změny. Změny ceny se netýkají přijatých objednávek.
 5. Vyhrazujeme si právo odmítnout objednávku, bude-li v důsledku chyby informačního systému uvedena nesprávná cena zboží.
 6. Objednáním zboží se rozumí vyplnění formuláře objednávky na internetových stránkách a jeho odeslání do obchodu Defens.pl. Pro řádné objednání je potřeba specifikovat následující údaje:
  - kontaktní a adresní údaje objednávajícího, odběratele a plátce
  - alespoň jedno zboží, včetně jeho ceny
  - způsob úhrady
 7. Množství zboží nabízeného v internetovém obchodě se mění a průběžně se aktualizuje.
 8. Kupní cena objednaného zboží se hradí při převzetí – dobírkou, nebo zálohově bankovním či elektronickým převodem. Provozovatelem elektronických plateb je Stripe.
 9. Na příkazu k úhradě (nebo poštovní poukázce) uveďte jméno a příjmení kupujícího.
 10. Objednávka se vyřizuje po ověření odběratele, nebo, pokud je hrazena předem, po připsání prostředků na účet Defens.pl
 11. Objednané zboží je odesíláno dle možností co nejdříve po ověření objednávky, nebo připsání úhrady na účet Defens.pl (v případě platby předem).
 12. Nebude-li zboží k dispozici skladem, pak zákazník obdrží telefonicky nebo e-mailem oznámení o oznámeno prodloužení doby vyřízení objednávky.
 13. Zboží je doručováno prostřednictvím kurýrní služby, na žádost zákazníka je možné zboží doručit jiným způsobem.
 14. Za okamžik, kdy internetový obchod Defens.pl splnil kupní smlouvu, se považuje den předání zásilky od kurýrní služby.
 15. Kupující může odstoupit od kupní smlouvy (tj. odmítnout zboží zakoupené v obchodu Defens.pl a vrátit jej bez udání důvodu) do 30 (třiceti) dnů ode dne převzetí zboží do svého vlastnictví, obsahuje-li kupní smlouva více položek a jejich dodávky probíhají samostatně nebo po částech, pak může kupující odstoupit od smlouvy do 30 (třiceti) dnů ode dne převzetí do svého vlastnictví poslední položky nebo části zboží.
  Právo odstoupit od smlouvy musí kupující uplatnit tak, že pošle písemné oznámení o odstoupení od kupní smlouvy na korespondenční adresu nebo e-mailovou adresu kontakt@defens.pl.
  Vzor prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy:
  Oznamují Vám, že odstupuji od kupní smlouvy ...................... (předmět koupě) uzavřené dne ............
 16. Obchod Defens.pl vynaložil veškeré úsilí, aby v internetovém obchodě byly uvedené správné a aktuální popisy a technické údaje zboží. Obchod Defens.pl však neodpovídá za uvedení chybných parametrů nebo vlastností nebo jejich neočekávanou změnu ze strany výrobce.
 17. Záležitosti neupravené těmito podmínkami se řídí polským občanským právem.
 18. Kupní smlouva se uzavírá dle polského práva a v polském jazyce.
 19. Tyto obchodní podmínky jsou poskytnuty zákazníkům prostřednictvím internetových stránek způsobem umožňujícím jejich stažení a vytištění.

 

Doplňky stravy jsou potraviny, které jsou určené pro doplnění běžné stravy. Doplňky stravy nenahrazují pestrou stravu a nemají léčebné účinky.

Údaje uvedené na internetových stránkách Defens.pl mají výhradně informativní povahu a nemohou nahradit poradu s lékařem. Jste-li nemocní, obraťte se na lékaře a řiďte se jeho pokyny.

Výrobky uvedené na stránkách Defens.pl nejsou určeny pro použití v rámci diagnostikování, léčby či prevence nemocí.