• Kupující může odstoupit od kupní smlouvy (tj. odmítnout zboží zakoupené v obchodu Defens.pl a vrátit jej bez udání důvodu) do 30 (třiceti) dnů ode dne převzetí zboží do svého vlastnictví, obsahuje-li kupní smlouva více položek a jejich dodávky probíhají samostatně nebo po částech, pak může kupující odstoupit od smlouvy do 30 (třiceti) dnů ode dne převzetí do svého vlastnictví poslední položky nebo části zboží.
    Právo odstoupit od smlouvy musí kupující uplatnit tak, že pošle písemné oznámení o odstoupení od kupní smlouvy na korespondenční adresu nebo e-mailovou adresu kontakt@defens.pl.
    Vzor prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy:
    Oznamují Vám, že odstupuji od kupní smlouvy ...................... (předmět koupě) uzavřené dne ............
  • Obchod Defens.pl vynaložil veškeré úsilí, aby v internetovém obchodě byly uvedené správné a aktuální popisy a technické údaje zboží. Obchod Defens.pl však neodpovídá za uvedení chybných parametrů nebo vlastností nebo jejich neočekávanou změnu ze strany výrobce.

Doplňky stravy jsou potraviny, které jsou určené pro doplnění běžné stravy. Doplňky stravy nenahrazují pestrou stravu a nemají léčebné účinky.

Údaje uvedené na internetových stránkách Defens.pl mají výhradně informativní povahu a nemohou nahradit poradu s lékařem. Jste-li nemocní, obraťte se na lékaře a řiďte se jeho pokyny.

Výrobky uvedené na stránkách Defens.pl nejsou určeny pro použití v rámci diagnostikování, léčby či prevence nemocí.