Polityka cookies

 1. Soubory cookies jsou textové soubory menšího objemu, které jsou ukládány internetovými servery na koncových zařízeních uživatelů příslušných internetových stránek. Údaje uložené v souborech cookies využívají internetové servery při opětovném vstupu na příslušné internetové stránky. Tyto soubory obsahují nejčastěji následující parametry: název internetových stránek, z nichž pochází, dobu uložení a jedinečné, nejčastěji zakódované, údaje, které jsou chráněné proti přečtení neoprávněnými osobami nebo jinými internetovými servery.
 2. Používáme dva typy cookies:
  relační cookies – dočasné soubory, které zůstávají uloženy na zařízení uživatele do doby, než opustí internetové stránky nebo zavře příslušný počítačový program (např. internetový prohlížeč),
  permanentní – dočasné soubory, které zůstávají uloženy na zařízení uživatele po dobu, která je v nich vymezena, nebo do doby, než dojde k jejich ručním smazání.
 3. Účel používání souborů cookies:
  udržování relace uživatele po přihlášení k účtu,
  optimalizace používání internetových stránek,
  shromažďování statistických údajů, které umožňují určit způsob, jakým uživatelé internetové stránky používají,
  zpracování statistik návštěvnosti.
 4. Internetové prohlížeče standardně mají nastavené automatické využívání cookies. Toto nastavení si může uživatel změnit tak, že cookies budou zablokované na všech nebo pouze určitých internetových stránkách. Je možné také smazat všechny nebo vybrané cookies. Změna nastavení:
  Mozilla Firefox: Nástroje / Možnosti / Soukromí a zabezpečení
  Opera: Nastavení / Rozšíření / Soukromí a bezpečnost / Cookies Google Chrome: Nastavení / Rozšířená nastavení... / Ochrana soukromí a zabezpečení / Nastavení obsahu... Safari: Možnosti / Soukromí Internet Explorer: Nástroje / Možnosti internetu / Soukromí

Doplňky stravy jsou potraviny, které jsou určené pro doplnění běžné stravy. Doplňky stravy nenahrazují pestrou stravu a nemají léčebné účinky.

Údaje uvedené na internetových stránkách Defens.pl mají výhradně informativní povahu a nemohou nahradit poradu s lékařem. Jste-li nemocní, obraťte se na lékaře a řiďte se jeho pokyny.

Výrobky uvedené na stránkách Defens.pl nejsou určeny pro použití v rámci diagnostikování, léčby či prevence nemocí.